Micro:bit.party er et micro:bit hackathon hvor barn og voksne sammen kan jobbe med prosjekter knyttet til elektronikk og programmering. Formålet med micro:bit.party er:

  1. Utforske hva som er mulig å gjøre med micro:bit
  2. Lage opplegg som andre kan bruke til læring

Ønsker du å arranger et micro:bit.party? Ta kontakt!